Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

nitrokemia

Általános adatok

nitrokemia
Nitrokémia Zrt.
-
Vegyipar
A Nitrokémia Zrt. előde az 1921-ben, Magyar Lőporgyárüzemi Rt. néven alapított részvénytársaság. Eredetileg hadiipari alapprofillal, lőpor és robbanóanyag gyártás termelésére jött létre. Termékkörének folyamatos bővítésével az 1990-es évekre mintegy 600 hektár területen szerves- és szervetlen intermedierek, növényvédőszerek, ioncserélő műgyanták, nitrocellulózok, olajadalékok, műanyag alapanyagok és műanyagok, építőipari kemikáliák, ipari robbanóanyagok, faipari ragasztók, vegyipari és egyéb gépek, berendezések gyártása folyt, s mindezek fejlesztésére komoly kutatási bázis alakult ki. A társaság már ebben az időszakban is üzemeltetett műanyagok gyártásához kapcsolódó technológiákat. Ezek közül a legismertebb a még ma is gyártásban lévő poliészter hullámlemez és a nikecell hőszigetelő anyag.

A társaság a termelő tevékenységen túl - szűkebb régiójában - számottevő szolgáltatási tevékenységet is végzett. A lakosság és a gazdálkodó szervezetek részére egyaránt nyújtott vízszolgáltatást, szennyvízkezelést, hulladékártalmatlanítást, villamos- és hőenergia ellátást. A társaság gazdasági szerepe a térség fejlődése szempontjából ebben az időszakban meghatározó volt.
Adobe Flash Player not installed or older than 9.0.115!Az 1990-es évek elejétől kezdődően a társaság eredménye fokozatosan romlott az elszenvedett piacvesztések, a magyar mezőgazdaság fizetőképtelensége, a növényvédőszer igényének jelentős csökkenése, a fejlesztések elmaradása következtében. A problémák kezelésének egyik mérföldköve 1993, amikor is a Nitrokémia Ipartelepek átalakulásából létrejött a Nitrokémia Vegyipari Részvénytársaság. A Társaság 1997-2000 évekre vonatkozó reorganizációs programjának kidolgozását az tette szükségszerűvé, hogy a meglévő szervezeti- és tevékenységi formájában gyorsítva éli fel eszközeit, mely azzal fenyeget, hogy 1997. év második felére pénzügyileg ellehetetlenül. A gazdasági összeomlás elkerülésének érdekében a Nitrokémia Rt kettévált.

A jogutód – a jelenlegi Nitrokémia Zrt - a hatékonyabb gazdálkodás érdekében végrehajtott szervezeti átalakítása során két termelő-, két szolgáltató üzletág, valamint vagyonhasznosítási szervezet alakult, majd a továbbiakban

a Lőpor üzletág sikeres privatizációjával megszűnt a társaságon belül a lőporgyártás, a munkavállalók jogutódlással kerültek új foglalkoztatójukhoz a REXPLO-21 Kft-hez,
a Nitrocellulóz üzletág sikertelen privatizációját követően az üzem leállításra került,
a Hulladékégető Kft üzletrészének értékesítése is sikeresen megvalósult,
a megszűnt technológiák után felszabaduló ingatlanokat a társaság bérbeadással vagy értékesítéssel próbálta újra hasznosítani, melynek eredményeként közel nyolcvan vállalkozás létesített telephelyet az ipartelepen.
A társaság tevékenységi köre leszűkült, ennek következtében 2006-tól neve is megváltozott. A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság fő profilja a környezetvédelem. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja.

Ez a tevékenységváltozás meghatározza a jövőt is. A társaság a továbbiakban elsősorban környezetvédelmi tevékenységet folytat, a kármentesített területeken barna mezős beruházásokban gondolkodik, tervezi a környezetvédelmi Ipari Park kialakítását, és környezetbarát biotechnológiai ipar meghonosítását az ipartelepen.

Klaszterben betöltött szerep

Alapító tag
Stratégia, Pályázati és lobby, Környezetvédelmi technológiák és szolgáltatások, Zöld vegyipari vertikum

Elérhetőségek

www.nitrokemia.hu/
+36/88 543 300
+36/88 543 301
8184
Fűzfőgyártelep
Munkás tér 2.
Cikkek


Ennek a felhasználónak nincsenek közzétett cikkei.