Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

nitrogenmuvek

Általános adatok

nitrogenmuvek
Nitrogénművek Zrt.
-
Vegyipar
A Nitrogénművek Zrt.- a magyar műtrágyaipar legjelentősebb képviselője...

Bár a legjelentősebb magyar nitrogénműtrágya-gyártó, a Nitrogénművek Zrt. alig több mint 15 éves, annak ellenére Pétfürdőn a műtrágyagyártás története már 75 éves múltra vezethető vissza, amikor is az elődünknek tekinthető gyár megalakult:
1932 júniusában kezdte meg működését a Magyar Ammóniagyár és a Magyar Műtrágyagyár, amelyek 1933-ban egyesültek Magyar Nitrogén Műtrágyagyár Rt. néven, azzal a célkitűzéssel, hogy a mezőgazdaságot nitrogénműtrágyával lássa el, valamint robbanóanyagok és lőpor gyártásához salétromsavat állítson elő. Folyamatos fejlesztés eredményeként a 20 tonna/ nap kapacitású,
szén- (lignit-) bázisú ammóniaüzem 100 tonna/ napra bővült termékéből salétromsavat, Pétisót és ammóniumnitrátot gyártottak.

Azóta a vállalat fejlődése töretlen a technológiai fejlesztések, bővítési munkálatok terén. A 60-as években többek között átálltunk a földgáz-alapanyagra, új ammónia, karbamid és savüzemet telepítettünk, modern mérő- és vizsgálóeszközökkel felszerelt központi és kutató- laboratóriumot indítottunk be termékeink minőségellenőrzése céljából. A hetvenes évek első felében lezajlott nagyberuházás során épült fel az ország legnagyobb, világszínvonalú, 1000 t/nap kapacitású ammóniaüzeme.


Az itt előállított ammónia további feldolgozására épült egy újabb karbamid és salétromsav, valamint egy nagykapacitású komplex műtrágyagyártó üzem.
Ezt követően a 80-es években még két üzem létesült, a japán technológiájú tömény salétromsavüzem, valamint az ipari gázokat előállító argonüzem.

A műtrágya-felhasználás a 80-as években érte el a zenitet, amikor 500 ezer tonna/ év körüli ammóniát termeltek Pétfürdőn. Az évtized végén a szocialista gazdaság összeomlása vezetett a Péti Nitrogénművek privatizálásához, amely 1990-ben Nitrogénművek Rt. néven alakult újjá, átvéve elődje gépeit, berendezéseit és szakemberállományát. A mezőgazdasági intézményrendszerben uralkodó krónikus tőkehiány rányomta a bélyegét a műtrágya-felhasználásra is, így Társaságunk csak szigorú költséggazdálkodással, ill. termékszerkezetünk átalakításával tudott a piacon maradni. A 90-es évek második felétől a mezőgazdaság stabilizálódásának köszönhetően újabb beruházásokba tudtunk fogni, amelyek energia-racionalizálási, környezetvédelmi és kapacitásnövelő eredményeket hoztak.
Szennyvíztisztító rendszerünket technológiailag korszerűsítettük, üzemeink lég- és vízszennyezését technológiakorszerűsítő beruházások révén jelentősen lecsökkentettük, fajlagos energia-felhasználási mutatónkat is jelentősen javítottuk, amelyet kb. 25 GJ/ tonna nitrogénre csökkentettünk (közép-kelet-európai átlag: 45 GJ körüli) energia-fogyasztás . Sokat fordítunk az egészséges munkakörülmények megteremtésére, a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítására.
Lásd még: Karrier

Társaságunk működésének ma már központi eleme a minőségirányítás és a környezetvédelem.
A vezetőségének elkötelezettségét igazolja, hogy 1997-2002 között számos irányítási rendszert vezettünk be. Elsőként építettük ki és 1997-ben tanúsíttattuk az
ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszert. Ezt követte 2000-ben az ISO 14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer kiépítése és tanúsítása.


Laboratóriumaink közül a Környezetvédelmi Laboratórium, valamint a korszerű diagnosztikai méréseket, vizsgálatokat végző Anyagvizsgáló- és Állapotellenőrző Laboratórium az
MSZ EN ISO/IEC 17025: 2001 szabvány szerint akkreditált státuszú laboratóriumok. Gépészeti részlegünk kiváló szakmai munkáját tanúsítja, hogy fémek ömlesztő hegesztésére, valamint az azzal összefüggő egyéb tevékenységek végzésére feljogosító alkalmassági bizonyítványt kapott.

Jelenlegi termékpalettánkban legnagyobb súllyal a nitrogénműtrágyák ( ammóniumnitrát, Pétisó, karbamid, nitrosol) szerepelnek, de szintén fontos az ahhoz kapcsolódó ipari célú, vegyi termékek és gázok gyártása és értékesítése. Társaságunk, mint az egyetlen hazai nitrogénműtrágya-gyártó, a piacon jelentős részesedéssel rendelkezik. Az 1996-os évben, mely Társaságunk megalakulása óta a legkiemelkedőbb volt, a hazai piacon 2/3-os részesedést értünk el.(link: gazdálkodási adatok)

Piaci és marketing-aktivitásunkat a mezőgazdaság igényeinek még pontosabb kiszolgálása érdekében újragondoltuk, és létrehoztuk márkakereskedelmi és szaktanácsadói hálózatunkat. Genezis márkanév alatt egyesítettük nitrogénműtrágya-családunkat, bevonva az akkor még TVM (jelenleg Bige Holding Kft.) által gyártott NPK- és a Péti Nitrokomplex Kft. öntöző- és levéltrágyáit. Célunk elsősorban a magyar piac műtrágyaigényeinek kielégítése, de külpiaci tevékenységet is folytatunk, főleg az Európai Unió országaiba (Olaszország, Ausztria, Németország) lásd még: Gazdálkodási adatok
2002 novembere óta tulajdonosunk Bige László és Bige Zoltán.
Tagjai vagyunk az EU műtrágyagyártói érdekképviseletének, az EFMA-nak 2003 októbere óta, illetve a Magyar Vegyipari Szövetségnek.
A korábbi keresleti piac után egyre inkább egy kínálati piaccal kell szembenéznünk. A keletről származó import révén az erős árverseny, a nyugati országok részéről pedig a kidolgozott termék- és marketingstratégia az, amellyel Társaságunknak folyamatosan lépést kell tartania, és proaktív stratégiával helyt állnia. A Pétisó 1931 óta levédett neve ebben a versenyben nagy erősségünk, minthogy már-már fogalommá lett, és a magyar piacon egyet jelent a műtrágyával.
Az üzleti kapcsolatok építése és erősítése érdekében vevőtalálkozókat szervezünk, több kiállításon (Agro+Mashexpo, Bábolnai Gazdanapok, stb.) és szakmai fórumon demonstráljuk piaci jelenlétünket. Szakmai előadásokkal, szaktanácsadással, termékismertetőkkel, termékspecifikációkkal, a vevői igényekhez igazodó rugalmas alkalmazkodással kívánjuk partnereink megelégedettségét kivívni és fokozni.
Az alapok letétele óta eltelt több mint hét évtizednyi időszak szakmai tapasztalata, az országos szinten kiépített kereskedelmi hálózatunk, széles körű üzleti kapcsolataink, kiváló szakembergárdánk, termékeink garantált minősége azok az alapvető képességeink, amelyek kihasználása révén partnereink és a mezőgazdaság számára műtrágyáink megbízható és versenyképes kínálatát tudjuk biztosítani az Európai Unióban is.

Klaszterben betöltött szerep

Alapító tag
Környezetvédelmi technológiák és szolgáltatások, Zöld vegyipari vertikum, Energetika, Pannon Polisz

Elérhetőségek

www.nitrogen.hu/
88/620-100
88/620-102
8105
Pétfürdő
Hősök tere 14.
Cikkek


Ennek a felhasználónak nincsenek közzétett cikkei.