Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

Rólunk
Klasztertörténet

Az ÖKOPolisz Klaszter, mint tudásorientált klaszter, nyitott kezdeményezésként, középpontjában az információ-áramoltatással, a tapasztalat és tudás cserével, az ipari, mezőgazdasági és kommunális környezetterhelés csökkentésére alakult kezdeményezés, amelynek tagjai összefognak az innovatív húzóágazatok által generált, fenntartható, környezetközpontú gazdaság- és térségfejlesztés megteremtésére.

A Klaszter az Ökopolisz program alapján megfogalmazott kompetenciák és regionális kitörési pontok mentén 2008-ban alakult 19 alapító taggal, környezetipari fókusszal. A szervezetet  az alapítástól a dinamikus fejlődés jellemzi, amit jól mutat az Akkreditált Innovációs Klaszter cím 2010-es megszerzése (a több száz hazai klaszter közül nagyságrendileg mintegy 25 rendelkezik akkreditált státusszal), a tagság jelentős bővülése – az alapító tagság az alapítás óta eltelt idő alatt több, mint a kétszeresére bővült – valamint a számos generált, megvalósított és megvalósítás alatt álló projekt. A Klaszterben jelenleg közel harminc projekt fut, amelyek a megvalósítás különböző stádiumaiban vannak a projektötlettől a már futó piaci bevezetésig. A Klaszter létrehozását és a klasztermenedzsment szolgáltatások kiépítését nagyban elősegítette az év első felében lezárt Induló klaszter pályázat. Ennek folytatásaként a klaszter a Fejlődő klaszter pályázat keretében egy méréstechnikai központ kialakítását tűzte ki célul.

Klaszterünk kompetenciáit jól mutatja, hogy a vörösiszap katasztrófa elhárítása, valamint a kármentesítés során szakértőként több tag is közreműködött, illetve a tagok számos innovatív termékét alkalmazták (pl. AVITÁR vízminőség monitoring rendszer, Dudarit talajjavító). A katasztrófával kapcsolatban felhalmozódott tapasztalatok és tanulságok értékelésére nagyszabású nemzetközi konferenciát szerveztünk 2011. május 23-25. között.

Iparágakon átívelő tagságával, a környezetipari problémákra adandó komplex megoldásokra való képességgel, kiterjedt partneri körével az ÖKOPolisz Klaszter országos szinten számos tekintetben egyedinek mondható, továbbá a legjobban működő klaszterek egyikévé vált.

Víziónk: Pólus Innovációs Klaszterként az Ökopolisz Fejlesztési Tudáspark működése által kidolgozott termékek, eljárások és szolgáltatások alkalmazásával és elterjesztésével jelentős mértékben hozzájárulni a régió és Magyarország fenntartható környezeti állapotának kialakításához, illetve versenyképességének és életminőségének javításához.
A közeljövőre megfogalmazott célkitűzés, hogy nemzetközi szinten is építsük, szélesítsük kapcsolatainkat.
 


Farkas András
elnök