Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

A kezdetekről
2009. augusztus 12. szerda, 06:23

Az ÖKOpolisz Klaszter az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pólus Programjára épül, amelynek középpontjában a magas hozzáadott értéket előállítani képes, jelentős export-, és innovációs potenciállal rendelkező klaszterek állnak. A klaszteresedés motorja a kooperáció a gazdasági szereplők, a felsőoktatási intézmények mint tudásközpontok és az önkormányzatok között. A Dunántúlon ez az együttműködés több évtizedes múltra tekint vissza, amely megalapozta az ÖKOPOLISZ Pólus Program megalkotását, majd ezt követően az ÖKOPOLISZ Klaszter megalakítását. A pólus program 2006. nyarán indult, míg a klaszter 2008. augusztus 8-án tartotta alakuló ülését tizenkilenc taggal.

A klasztertagok a már meglévő bizalomra építve együttműködésekben, közös pályázatokban, fejlesztésekben kívánnak forrást teremteni fejlődésükhöz, új technológiai eljárásokat és termékeket, szolgáltatásokat dolgoznak ki, úgy hogy közben a régió, az ország, a lakosság érdekeit és a környezetvédelem alapelveit tartják szem előtt.

A klaszterosodás elsődleges célja
• a vállalkozási környezetet fejlesztő beruházások,
• az innovatív tevékenységekre történő specializáció;
• a gazdasági szereplők, a felsőoktatási intézmények, a tudásközpontok és az önkormányzatok közötti kooperáció,
• a régió szerepének erősítése,
• a pólusok széles értelemben vett, általános és nemzetközi versenyképességének és üzleti környezetének növelése.

A környezetvédelem
minden iparágat, fejlesztést, kutatási területet áthat és befolyásol erőforrás vagy ökológiai tényezőkön keresztül. Így a klaszter tagjai az ipar, a gazdaság vagy társadalom különböző területeiről társultak. Az Ökopolisz Klaszter az ipari és mezőgazdasági környezetterhelés csökkentésére alakult kezdeményezés, amelynek tagjai összefognak az innovatív húzóágazatok által generált, fenntartható, környezetközpontú gazdaságfejlesztés megteremtésére a Közép-Dunántúli Régióban.

Együttműködésük koordinálására, a klaszter céljainak megvalósítására létrehozták az ÖKOPOLISZ Klasztermenedzsment Kft-t. A Kft. feladata az együttműködések koordinálása, projektek generálása és menedzselése, a klasztermunkacsoportok működéséhez szükséges feltételek megteremtése, a kapcsolattartás a koordináló szervezetekkel és a kommunikáció, az egységes megjelenés feltételeinek megteremtése.