Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

A Devecseri Agrokémiai Kft. elnyert pályázata
2012. május 07. hétfő, 09:49
A Devecseri Agrokémiai Kft. automatizált, üzembiztos és energiatakarékos szárítási technológiájának fejlesztése című, GOP-1.3.1-11/B-2011-0049 azonosítójú, elnyert pályázat összefoglalója
 
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett GOP-2011-1.3.1 Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása c. pályázati felhívásra 2011. december 23-án társaságunk benyújtotta a fenti pályázatot. Erre azért volt lehetőségünk, mert tagja vagyunk az Akkreditált Innovációs Klaszter címmel rendelkező ÖKOPolisz Klaszternek.
 
A pályázattal szeretnénk vissza nem térítendő támogatáshoz jutni egy a telephelyünkön megépítésre kerülő 2x25 tonna/óra szárítási kapacitású komplett szárítótelephez.
Cégünk egyik meghatározó ágazata a mezőgazdasági termények termeltetése és forgalmazása. E tevékenységhez elengedhetetlen a terményszárítási és tárolási tevékenység, melyet már 10 éve végzünk. Jelenleg a szárítást teljes mértékben, és a tárolás egy részét bérelt telephelyen végezzük.
Ez a technológia az öt évvel ezelőtt telepünkön újonnan épült 15.000 tonna kapacitású terménytároló siló mellé épülne, és közvetlenül kapcsolódna ahhoz.
A tervezett beruházásnak kettős célja van: egyrészt emelkedjen társaságunk terményágazatának eredményessége, másrészt a termények előállítását végző mezőgazdasági termelőknek ajánlott egységár az eddigieknél még szorosabb összhangban legyen a minőséggel. A fenti célok érdekében olyan típusú szárítóberendezést, magtárépületet és anyagmozgató technológiát választottunk, amely ma Európában a legkorszerűbbek között van.
 
A beruházás főbb elemei:
- 2db PETKUS-4000 sorozatú szárítótorony a hozzá kapcsolódó fogadótérrel, anyagmozgató berendezésekkel, terménytisztítókkal, porkamrákkal és betároló technológiával.
- Meglévő 15.000 tonnás silótelep betároló rendszerének átalakítása.
- 2db 1200 m²-es 4000 tonna/db tárolókapacitású síkpadozatos terménytároló felsőpályás ledobókocsis betároló szalaggal.
- Irodaépület mérlegházzal, laborhelyiséggel és szociális helyiségekkel.
- 60 tonnás 18m-es közúti rampás hídmérleg számítógépekkel. 
- Szükséges infrastruktúra kiépítése (aszfaltos út, murvás út, térbeton, vízelvezető árkok, földgázfogadó, gázcsővezeték- és villamoshálózat).
- Rakodógépek (1db homlok rakodógép, 1db villástargonca)
- K+F+I tevékenység
 
A pályázat összes költsége: 621.986.525,- Ft, melyből 33.600.000,- Ft a K+F+I tevékenységre fordított munkabér és közterhei, és 4.376.349,- Ft a K+F+I eszközbeszerzési költsége.
Támogatás mértéke: Regionális beruházási támogatás: 40%, a K+F projekttámogatás 25%.
Ennek megfelelően a várt támogatás összege: 243.754.610,- Ft, melyből a K+F munkabéré 8.400.000,- Ft.

 

A pályázat elbírálása 2012. április 21-én megtörtént, mely szerint az alábbi támogatást nyertük el:
- az elszámolható összköltséget 248.700.- Ft-tal csökkentették, mely nem elszámolható költségnek minősül. Ennek megfelelően az összes elszámolható költség 621.737.825,- Ft melyre 243.655.130,- Ft összegű támogatást ítéltek meg.

A megvalósítást 2012. májusban szeretnénk elkezdeni, és 2013. július 31-ig befejezni.
 
Devecser, 2012. május 04.
 
                                                                                                                 
Kákonyi Tibor
ügyvezető igazgató